Vi har erfarenhet av att transportera många olika typer av motorfordon. Allt från veteranbilar och fabriksnya personbilar till A-traktorer, mopedbilar, mopeder, motorcyklar och fordon med motorhaveri. Fordon som transporteras på öppet släp ska inte väga mer än cirka 2500 kilo.