Vagga skick, bockar, egen vagga + trailer

När det gäller båttransport finns det en hel del olika lösningar beroende på vad det gäller för typ av skrov. Något som är gemensamt för dessa är att maxbredd på båten får inte vara mer än 310 cm, båtrampen bör vara minst 230cm bred vid sjösättning samt kapell/dynor bör plockas bort ifall de inte klarar av en färd på 80km/h.

Motorbåtar transporteras på båttrailer. De lastas antingen direkt ur vattnet eller lyfts på med kranbil/travers. Båten bör inte vara längre än ca 8 meter, dvs drygt 26 fot. Max 2800 kilo.

Vi har utrusning för att transportera högkölade båtar, som till exempel snipor. Dessa bör lyftas direkt på båttrailern vid lastning. Vid sjösättning fungerar det att sjösätta båten vid en vanlig båtramp, så länge rampen är tillräckligt djup.

Segelbåtar lyfts på vår öppna flakvagn vid lastning. Segelbåten bör inte väga mer än ca 2000 kilo. Max längd: ca 8-9 meter/29-30 fot.

Mindre motorbåtar med egen upptagningsvagn (så kallat 30km/h-släp) transporteras på vår öppna flaktrailer.